New translation: Applications / Industries

Relevant Sectors

Clean energy applications can be powered in module-arrays ranging from 5kW to 1000kW.

Lämmön tuotanto

Maataloustuotteiden jalostus

CHP

Mekaaninen energia

Tekstiiliteollisuus

Keskittävä aurinkovoima

Suolanpoisto

Elintarviketeollisuus